CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (P2).

CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (P2).

 

 1. Em hãy viết thủ tục nhập vào bộ 3 số, một hàm logic kiểm tra xem 3 số đó có tạo thành một tam giác hay không. Nếu có tạo thành một tam giá thì hãy viết hàm tính chu vi và diện tích của tam giác đó. Sau đó in các kết quả ra màn hình.

Trong chương trình này, chúng ta cần nắm được kiến thức liên quan như: Công thức tính diện tích tam giác theo 3 cạnh, chúng ta sử dụng công thức Herong, điều kiện tồn tại với 3 cạnh khi nào?…

{This code Created by hoana2007}

Program Tam_Giac;

uses wincrt;

var a,b,c:Real;

 

{Kiem tra tam giac ton tai

Hàm này sẽ thực hiện kiểm tra xem 3 cạnh nhập vào có thoả mãn là tổng 2 cạnh có nhỏ hơn một cạnh còn lại không?}

function KT(x,y,z:Real):boolean;

begin

     KT := (x+y>z)and(x+z>y)and(y+z>x);

end;

 

{Nhap du lieu – Chúng ta có sử dụng kết quả từ Hàm KT để kiểm tra với 3 số được nhập vào. Ở đây, chúng ta sử dụng Repeat – Until để thực hiện công việc kiểm tra và yêu cầu người sử dụng nếu hàm Kt trả về False thì ta phải nhập lại 3 số}

Procedure Nhap3Canh(Var x,y,z:real);

begin

     Write(‘Nhap vao 3 so nguyen duong’);

     repeat {Xem them Repeat SGK Tin hoc 11 trang 132}

          readln(x,y,z);

          If not KT(x,y,z) then Writeln(‘3 so do khong tao thanh TG, moi nhap lai’);

     until KT(x,y,z);

end;

 

{Tinh chu vi}

function CV(x,y,z:Real):Real;

begin

     CV := x+y+z;

end;

 

{Tinh dien tich – Tính diện tích theo công thức Hê-rông}

function DT(x,y,z:Real):Real;

var P:Real; {Tinh nua chu vi}

begin

     P := CV(x,y,z)/2;

     DT := SQRT(P*(P-x)*(P-y)*(P-z));

end;

 

{Chuong trinh chinh}

Begin

     Nhap3Canh(a,b,c);

     Writeln(‘Chu vi cua tam giac tinh duoc la: ‘, CV(a,b,c):4:2);

     Writeln(‘Dien tich cua tam giac tinh duoc la: ‘, DT(a,b,c):4:2);

end.

 1. Em hãy viết chương trình kiểm tra một số nguyên dương a có phải là một số nguyên tố hay không.

{This code Created by hoana2007}

Program KTNguyenTo;

uses wincrt;

var a:integer;

    ch:char;

 

Function NguyenTo(X:integer):boolean;

var j:integer;

begin

   NguyenTo := false;

   for j:=2 to Trunc(sqrt(X)) do

       If X mod j = 0 then exit; {thoat khoi chuong trinh con}

   NguyenTo := X > 1; {Thuc chat: NguyenTo := true;}

end;

 

Procedure NhapA(var b:integer);

begin

     Repeat

           readln(b);

     Until (b>=2);

end;

 

Begin

     Repeat

          NhapA(a);

          If NguyenTo(a) then Writeln(‘So ban da nhap la nguyen to’)

             Else Writeln(‘So da nhap khong phai nguyen to’);

 

          Writeln(‘Ban co muon thu tiep (C/K)?’);

          readln(ch);

     Until (ch = ‘K’) or (ch = ‘k’);

end.

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by hoana2007

Email: hoana2007@hotmail.com

https://hoana2007.wordpress.com

http://giaovien.phutho.vn

 

Advertisements

2 responses to “CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (P2).

 1. Chào anh Hoà Em là Phan Thị Hoa , sinh viên dhsp Huế mới ra trường năm nay, em vừa xem qua tài liệu viết về Các bài toán sử dụng chương trình con vì năm nay em đăng ký làm SKKN liên quan đến CTC và Đệ quy nhưng chưa biết làm thế nào anh có thể cho em xin một ít tài liệu được không?
  Các ví dụ anh đưa ra rất gần với HS nhưng nên đưa ra một ví dụ trong một bài toán mà CTC áp dụng theo từng phần để giải quyết từng công việc vủa bài toán

  • Chào bạn Hoa,
   xin lỗi vì lâu mới trả lời được cho bạn.
   Bạn làm SKKN liên quan đến CTC mình thấy rất hay, vì nó là một trong những nội dung khó trong Tin học 11. Theo mình trước hết bạn nên xác định cụ thể được các mục mình sẽ nghiên cứu và ứng dụng. Ví dụ: về hàm thì mình định nghiên cứu như thế nào? mục đích sử dụng của hàm… và đặc biệt là các ví dụ bạn phải làm từ dễ đến khó thì học sinh sẽ dễ hình dung….
   còn phần Đệ quy mình nghĩ bạn không nên đào xâu quá phần này vì nó sẽ thích hợp hơn đối với đối tượng học sinh là HS có kiến thức khá.
   Hi vọng chúng ta có nhiều thời gian để trao đổi hơn.
   Chúc bạn thành công!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s